Home Contact Info Newsletter

Spots > Meiringen-Hasliberg > Meinungen > Meinung

Meinungen: Meiringen-Hasliberg

Meinung: ändlech Kicker

ändlech Kicker von Temptation am 15. Feb 2007, 20:06

Ab morn steit dr erschti Kicker u äs wird ä geili Session ghä.
PS: Mä muess loufä!
Antworten

Weitere Meinungen

home   contact   info   newsletter   rechtliches   datenschutz    twitter    rss