Home Contact Info Newsletter

Riders > Gian Simmen > Meinungen > Meinung

Meinungen: Gian Simmen

Meinung: I mass dir gönnä! das isch so geil xi!

I mass dir gönnä! das isch so geil xi! von SANTA CRUZ (w) am 5. Jul 2004, 21:08

hey gian i mass dir vo herze gönnä! du bisch so genial! Lg tanja
Antworten

Weitere Meinungen

    home   contact   info   newsletter   rechtliches   datenschutz    twitter    rss